อมราวตี

เราคือบ้านวาสตูที่ให้พลังงานจากธรรมชาติ โดยออกแบบด้วยศาสตร์สถาปัตย์ที่มีมาแต่โบราณ (วาสตูวิทยา) เอื้อให้เกิดการซึมซับพลังงานได้อย่างง่ายดายตามหลักคัมภีร์พระเวท จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสถานที่และสภาพแวดล้อมส่งผลดีต่อการบำบัดต่างๆ

อมราวตีมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ระหว่างชีวิตของปัจเจกบุคคล และจักรวาล สามารถช่วยให้ท่านคืนความสมดุลย์ ท่ามกลางความสงบและแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่นี้คือความสมบูรณ์แบบของสภาพแวดล้อมในแนวของความแบบอยู่ดีแบบองค์รวม

เราให้บริการอาหารสัตตวิชอายุเวช ที่เป็นอาหารตามฤดูกาล และสดใหม่ ด้วยพืชผักที่ส่วนหนึ่งปลูกในสถานที่ของเรา

อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์เป็นสถานที่เพื่อกการบำบัด เติม และฟื้นคืนพลังงานให้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคย เราให้บริการทั้งปัจเจกบุคคล และกลุ่มเพื่อการบำบัดต่างๆ

เราต่อตั้งเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม พรั่งพร้อมด้วย ห้องพัก อาหาร การบำบัด โยคะ และสมาธิ

ล็อบบี้

สระน้ำเกลือ

ศาลาสุริยัน

ศาลาพุทธะ

ศาลาคเนศ

ศาลาศิวะ

บรรยากาศ