ที่อยู่

100 หมู่ 7 ถนนแม่ริม-สะเมิง (1096) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์

สำนักงาน : 053 299 323

มือถือ : 098 858 8656

โทรสาร : 053 299 185

 อีเมล

amaravatiwellness@gmail.com