เกี่ยวกับโปรแกรม

อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่นรีทรีท เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานความรู้โบราณของอินเดียและอเมซอนเข้าด้วยกันในสถานที่ที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวและจักรวาลเข้ากับพลังงานธรรมชาติที่เรียกว่า “วาสตูโฮม” ความรู้ของอินเดียซึ่งพัฒนาโดยโยคีและโยคีนีจำนวนมากจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมปรับปรุงพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ สมุนไพรเอมาซอนจะรักษาอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวล

การเตรียมตัวเข้าร่วมโปรแกรม

สมุนไพรอเมซอนเป็นยาที่ทำให้เคลิบเคลิ้มขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมก่อนและระหว่างพิธี ดังนั้นการเตรียมการที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ของพิธีและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม

ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบก็คือ สมุนไพรสำหรับโปรแกรมนี้ห้ามทานกับยาต้านอาการซึมเศร้า ยาคลายกังวล และยาช่วยการนอนหลับ หากรับประทานสมุนไพรในขณะที่ยาเหล่านี้ยังอยู่ในร่างกาย ผลที่ได้อาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดใช้ยาเหล่านี้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนพิธี

ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ (หรือเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ) ความดันโลหิตสูง และโรคจิต (เช่น โรคจิตเภท โรคไบโพลาร์ โรคตื่นตระหนก) ไม่ควรรับประทานสมุนไพรในโปรแกรมนี้ รวมถึงสตรีมีครรภ์ สตรีที่มีประจำเดือนควรแจ้งให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ดำเนินพิธีทราบเพื่อการดูแลที่ถูกต้องในระหว่างพิธี

การเตรียมตัวล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนโปรแกรม

 1. หยุดใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า ยาคลายกังวล ไม่ว่าจะเป็น SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) เช่น fluoxetine (Prozac®), fluvoxamine (Luvox®), citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®), sertraline (Zoloft ®), พารอกซีทีน (Paxil®), SNRIs (Serotonin–Norepinephrine Reuptake Inhibitors) เช่น Venlafaxine, Desvenlafaxine, Duloxetine, DRIs (Dopamine Reuptake Inhibitor), NaSSAs (Norepinephrine-Dopamine Reuptake) เช่น Mirtazapine, NDRIs (Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors) เช่น Bupropion และอื่นๆ เพราะจะมีปฏิกิริยารุนแรงกับสมุนไพรซึ่งอาจทำให้หัวใจวายได้
 2. หยุดกินยานอนหลับทั้งหมด
 3. หยุดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ยาแรงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 4. หยุดบริโภค/ใช้กัญชา
 5. หยุดบริโภค/ใช้ยากล่อมประสาทอื่นๆ เช่น เห็ดแอลซีโลบิน, กระบองเพชร, LSD, MDMA เป็นต้น
 6. งดอาหารแปรรูปทุกชนิด เพราะสารเคมีบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสมุนไพรได้
 7. ลดการบริโภคกาแฟ เนื้อสัตว์ (โดยเฉพาะเนื้อแดง)
 8. กินผักและผลไม้สดดิบเป็นส่วนใหญ่

การเตรียมตัวล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนโปรแกรม

 1. งดกิจกรรมทางเพศใด ๆ รวมถึงการช่วยตัวเอง เพราะกิจกรรมเหล่านี้ลดพลังชีวิตที่คุณต้องการในระหว่างพิธี
 2. งดเครื่องดื่มอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ทั้งชนิดหวานและไม่หวาน
 3. หยุดผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นม เนย มาการีน ชีส เพราะพวกมันจะทำปฏิกิริยารุนแรงกับ MAOI ในสมุนไพร ทำให้รู้สึกอึดอัดร่างกาย
 4. หยุดกินเนื้อสัตว์และไขมันสัตว์
 5. งดน้ำตาลขัดสี อาหารรสจัด อาหารหมักดอง
 6. งดกาแฟและอาหารที่ใส่น้ำตาล
 7. ลดปริมาณเกลือและน้ำมันปรุงอาหาร (หากจำเป็น ให้ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)
 8. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ

การเตรียมตัวระหว่างโปรแกรม (วันที่ 3, 4 และ 5)

 1. รับประทานอาหารมื้อสายที่มีรสชาติธรรมดา ไม่หวาน ไม่ใส่เกลือ ไม่เผ็ด ไม่มัน ควรเป็นผักหรือผลไม้สดดิบ ดื่มน้ำให้มากๆ งดดื่มนม
 2. หากคุณรู้สึกไม่สบายใจในการอดอาหาร เพียงดื่มน้ำผลไม้สด 100% ที่ไม่ใส่สารปรุ แต่ง
 3. หากคุณมีอาการท้องอืดควรทานผลไม้จนถึงเที่ยงวันเพราะเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนทำให้อาเจียนก่อนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
 4. ทำใจให้สบายระหว่างวัน ทำจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิ อ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณ/สติ ไม่ดูทีวี ละครหรือข่าว และต้องหยุดใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ตารางโปรแกรม

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
    6:30 a.m. : สทดุลย์สติ        
  7:30 a.m. : โยคะสุริยะนมัสการ ครังที 1 7:30 a.m. : โยคะสุริยะนมัสการครังที 2        
  8:30 a.m. : อาหาเช้า 9:30 a.m. : อาหารเช้าและเที่ยง 9:30 a.m. : อาหารเช้าและ
เที่ยง
9:30 a.m. : อาหารเช้าและ
เที่ยง
9:30 a.m. : อาหารเช้าและ
เที่ยง
9:00 a.m. : ชําระล้างโพรงจมูกแบบโยคีครังที่ 2 และสุริยะนมัสการ ครั้งที่ 3
  10:30 a.m. : ชําระล้างโพรงจมูกแบบโยคีครั้งที่1 10:00 a.m. : เริ่มอดอาหาร เข้ากิจกรรมหารือแบบกลุ่ม 10:00 a.m. : เริ่มอดอาหาร เข้ากิจกรรมหารือแบบกลุ่ม 10:00 a.m. : เริ่มอดอาหาร เข้ากิจกรรมหารือแบบกลุ่ม 10:00 a.m. : เริ่มอดอาหาร เข้ากิจกรรมหารือแบบกลุ่ม 10:00 a.m. : อาหารเช้าและ
เที่ยง
  12:00 p.m. : อาหารเที่ยง         11:00 a.m. : กิจกรรมหารือแบบกลุ่ม
1:00 p.m. : ลงทะเบียและเข้าที่พัก           12:00 a.m. : ออกจากโปรแกรม
3:00 p.m. : อธิบายราย ละเอียดของโปรแกรม ฝึก หายใจขันพืนฐาน คู่กับสมาธิ และนําชมสถานที            
5:00 p.m. : อาหารเย็น 5:00 p.m. : ชื่นชม
สถาปัตยกรรมลานนา ณ วัดป่าดาราภิรมย์
5:00 p.m. : ฝึกหายใจ 5:00 p.m. : ไทชิและคลื่นเสียงบําบัด 5:00 p.m. : ไทชิ 5:00 p.m. : เดินชมธรรมชาติขุนเขาสายนา  
7:00 p.m. : ล่องลอยดุจอยู่ในครรภ์มารดา 7:00 p.m. : อาหารเย็น 7:00 p.m. : กิจกรรมบําบัดด้วยพืชสมุนไพรจากป่าอะเมซอนและราเปครั้งที่ 1 ประมาณ 7 ชั่วโมง 7:00 p.m. : กิจกรรมบําบัดด้วย พืชสมุนไพรจากป่าอะเมซอนและราเปครั้งที่ 2 ประมาณ 7 ชั่วโมง

7:00 p.m. : กิจกรรมบําบัดด้วยพืสมุนไพรจากป่าอะเมซอนและราเป ครั้งที่ 3 ประมาณ 7 ชั่วโมง

7:30 p.m. : อาหารเย็น  
8:30 p.m. : โยคะนินทราพื้นฐาน 8:30 p.m. : โยคะนินทราพื้นฐาน       8:30 p.m. : กรีตัน  

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับเสื้อโยคะ และแก้วน้ำ (Yeti) เพื่อใช้ส่วนตัวและนํากลับไปได้ทุกคน มูลค่ากว่า 1,000 บาท
2. ตารางเวลากิจกรรมตามที่กําหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากเหตุจําเป็นบางประการ
3. ผู้เข้าพักจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ในกรณีทีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องตรวจสอบด้วย ATK ด้วยค่าใช้จ่ายเพิ่มที100 บาท ณ เวลาทีเดินทางมาถึงอมราวตี
4. การบริการของทางโรงแรมจะเปนแบบ Minimalism (Self Service) & Environment Concern (No Plastic Bottom & Straw) ด้วยแนวดําเนินการแบบโฮมเวลเนส์แวดล้อมด้วยธรรมชาติในสถานทีพักที่เปียมไปด้วยพลังงานธรรมชาติในแบบ “วาสตูโฮม”

อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่นรีทรีท

Number of Participant in the program (Group)

รายการ / Item 1 2 3 4 5 6
ค่าบริการกิจกรรมบำบัด 22,500 20,250 19,125 18,000 16,875 15,750
ค่าบริการอาหาร 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ห้องพักแบบมาตรฐานสองเตียง 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
ห้องพักแบบดีลักซ์ เตียง King Size / Deluxe Room (Single Stay) 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
ห้องมาตรฐาน 30,000 27,750 26,625 25,500 24,375 23,250
ห้องดีลักซ์ 35,100 32,850 31,725 30,600 29,475 28,350

หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (V.A.T.) ที่ปัจจุบันกําหนดในอัตรา 7%
2. ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
3. อัตราค่าบริการที่กําหนดไม่รวมค่าบริการรับส่งจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ สถานทีขนส่งและ/หรือ สถานีรถไฟ และการประกันภัยการเดินทางและท่องเที่ยวต่างๆ
4. ห้องมาตรฐาน (Standard) เป็นห้องพักขนาด 25 ตารางเมตร เตียงขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 เตียง และห้องอาบนาแบบฝักบัว
5. ห้องดีลักซ์(Deluxe) เป็นห้องพักขนาด 50 ตารางเมตร เตียงขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 เตียง อ่างอาบน้ำ และโต๊ะเขียนหนังสือ

ผู้ดำเนินการ

อาจารย์โยคะ

เสน่หา เมตตา

ได้รับการรับรองการฝึกอบรมโยคะ 300 ชั่วโมงจาก Gangotri (หิมาลัย)
ศิวนันทะ ยักษะลา.

ประสบการณ์ :
➢  ผู้ช่วยครูมูลนิธิ Art of living ประเทศอินเดีย
➢  สอนหฐโยคะ อัษฎางคโยคะ โยคะ นิทรา โยคะเด็ก โยคะก่อนคลอด และโยคะหลังคลอด

 

ผู้ดำเนินการสมุนไพรอเมโซเนีย (Shaman), ไทชิ และ คลื่นเสียงบำบัด

ดร.พงศาล มีคณุสมบัติ (เค)

ตั้งแต่เด็กๆ ดร.พงศาลเคยสงสัยอยู่เสมอว่าจักรวาลคืออะไรและตัวเราที่แท้จริงคืออะไร ท่านจึงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์จนได้ปริญญาเอก จาก University of Wisconsin-Madison โดยได้รับทุนวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิวชันจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา จากนั้นไปเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในประเทศฝรั่งเศส และเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนกว่าเขาจะตระหนักว่า วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาว่าจักรวาลทำงานอย่างไร ไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรและเราเป็นใคร

อย่างไรก็ตาม ด้วยฟิสิกส์ควอนตัม เขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของจิตสำนึกในโลกทางกายภาพ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่ขาดหายไปซึ่งไม่ค่อยมีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้เขาสนใจเรื่องจิตวิญญาณและประสาทหลอนที่มีผลโดยตรงต่อจิตสำนึก เขาใจเวลา 4 เดือนในหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของเปรู ได้รับการฝึกฝนในทางจิตวิญญาณมากมาย เขาค้นพบว่าพิธีปรุงยาด้วยพืชเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกที่สุดสำหรับการบำบัดรักษาและรู้แจ้งธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลจากประสบการณ์ตรงที่ใครก็เข้าถึงได้

แม้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่ในประเทศไทย ยาจากพืชอเมโซเนียยังเป็นที่รู้จักน้อยกว่าในบริบทของพิธีการ ซึ่งยาจากพืชสามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้านจิตเวชศาสตร์และจิตวิญญาณ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในภารกิจในชีวิตของเขาในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของพิธีปรุงยาจากพืชในดินแดนบ้านเกิดของเขาเพื่อรักษาผู้ที่ต้องการและช่วยการเติบโตทางจิตวิญญาณของผู้ที่แสวงหามัน

นอกจากนี้เขายังฝึกฝนดนตรีมนต์เพื่อการบำบัดและการทำงานของพลังงานภายในของ Taiji (ไทจิ) จากไต้หวัน และผสมผสานกับคาราเต้แบบดั้งเดิมที่เขาได้เรียนรู้จากโอกินาวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำหรับการป้องกันตัว การรักษา สุขภาพ และการฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ ผู้ที่เข้าร่วมชั้นเรียนของเขาทั้งด้วยตนเองและทางออนไลน์สามารถรู้สึกถึงประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจในขณะที่มีความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน