ปรัชญาของเรา

อมราวตี คือ ชีวิต เมล็ดพันธ์ุแห่งการกำเนิด และความเป็นอมตะ

เราคือบ้านวาสตูที่ให้พลังงานจากธรรมชาติ โดยออกแบบด้วยศาสตร์สถาปัตย์ที่มีมาแต่โบราณ (วาสตูวิทยา) เอื้อให้เกิดการซึมซับพลังงานได้อย่างง่ายดายตามหลักคัมภีร์พระเวท จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสถานที่และสภาพแวดล้อมส่งผลดีต่อการบำบัดต่างๆ

อมราวตีมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ระหว่างชีวิตของปัจเจกบุคคล และจักรวาล สามารถช่วยให้ท่านคืนความสมดุลย์ ท่ามกลางความสงบและแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่นี้คือความสมบูรณ์แบบของสภาพแวดล้อมในแนวของความแบบอยู่ดีแบบองค์รวม

เราให้บริการอาหารสัตตวิชอายุเวช ที่เป็นอาหารตามฤดูกาล และสดใหม่ ด้วยพืชผักที่ส่วนหนึ่งปลูกในสถานที่ของเรา

อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์เป็นสถานที่เพื่อกการบำบัด เติม และฟื้นคืนพลังงานให้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคย เราให้บริการทั้งปัจเจกบุคคล และกลุ่มเพื่อการบำบัดต่างๆ

เราต่อตั้งเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม พรั่งพร้อมด้วย ห้องพัก อาหาร การบำบัด โยคะ และสมาธิ

จุดเริ่มต้นของเรา

เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยท่าน ดร.พุทธจรัล ท่านเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ คือ “โฮลเอริธ์” ท่านใช้เวลากว่าสามสิบปี เพื่อเข้าถึงสภาวะทางจิตขั้นสูง ตามแนวทางของ Transcendental Meditation และ โปรแกรม TM-Siddhi (โยคะ) ท่านได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในเรื่องการบำบัดแนวอายุรเวท ท่านปรารถนาสร้างศูนย์สุขภาพตามแนวอายุรเวทในถิ่นพำนัก เพื่อให้บริการตามแนวอายุรเวทแต่ครันในอดีต

“อมราวตี” เป็นชื่อที่มีความหมายองค์รวมที่ทรงพลัง คือ ชีวิต (เมล็ดพันธุ์แห่งการกำเนิด), อมตะ, สถานที่ที่พระอินทร์ (พระศิวะ) สถิตย์, พระอินทร์ (พระศิวะ) ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเทพทั้งปวง พระองค์ท่านเป็นผู้กำหนด พลังลม (พายุ) และควบคุมพลังงานทั้งผอง ดุจดั่งเทพสูงสุดในจักรวาล

เกี่ยวกับเรา

สถานที่ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองเล็ก ๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในพื้นที่สูงแวดล้อมด้วยธรรมชาติของป่าไม้ และภูมิทัศน์แห่งขุนเขา เหนือระดับน้ำทะเลที่ 360 เมตร ห่างจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 22 กิโลเมตร

อาคารของเราออกแบบตามหลัก “วาสตูวิทยา” ซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ด้านสถาปัตยกรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวอาคาร และ สภาพแวดล้อม สามารถส่งผลดีและเอื้อต่อการบำบัดต่าง ๆ

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งหมดข้างต้นเข้าด้วยกัน เรามีความภาดภูมิใจว่า “อมราวตี” คือ ที่มีความสมบูรณ์แบบที่สะท้อนระหว่างพลังชีวิตของปัจเจกบุคคลและจักรวาล ท่านสามารถชลอวัย ขจัดสารพิษ และฟื้นความสมดุลย์ด้วยพลังและพรจากพระแม่แห่งธรรมชาติ

เพื่อนบ้านของเรา