OUR SERVICES

ORIGAN

According to Vastu Vidya, the north side is proper for treatment. We provide service under name “Origan” on this side. Origan means an aromatic herb. In Origan we have private and share rooms for Thai Herbal Body Steam, Thai Yoni Steam, Thai Oil Massage and Thai Body Massage.

 1. Thai Herbal Body Steam 30 minutes

  1. Guest who stay overnight 300 Baht
  2. External person 400 Baht
 2. Thai Yoni Steam 30 minutes

  1. Guest who stay overnight 300 Baht
  2. External person 400 Baht
 3. Thai Oil Massage 60 Minutes

  1. Guest who stay overnight 600 Baht
  2. External person 700 Baht
 4. Thai Body Massage 60 Minutes

  1. Guest who stay overnight 400 Baht
  2. External person 500 Baht

ตามหลักของวาสตูทิศเหนือ คือ ทิศของการบำบัดรักษา เราได้จัดให้บริการด้านทิศนี้ภายใต้ชื่อ

“โอริแกน”

คำนี้มีความหมายว่า กลิ่นหอมของสมุนไพร ในพื้นที่นี้เราได้จัดเตรียมห้องเพื่อการบริการในส่วนของ การอบตัวสมุนไพรแบบไทย การอบสมุนไพรเฉพาะเพศหญิง (Yoni Steam) การนวดน้ำมัน การนวดแผนไทยเพื่อความผ่อนคลาย โดยมีทั้งห้องส่วนบุคคล และห้องรวม อัตราค่าบริการในส่วนนี้

 1. อบตัวด้วยสมุนไพร ระยะเวลา 30 นาที

  1. แขกที่พักค้างคืน อัตรา 300 บาท
  2. บุคคลภายนอก อัตรา 400 บาท
 2. อบสมุนไพรเฉพาะเพศหญิง (Yoni Steam) ระยะเวลา 30 นาที อัตรา 300 บาท สำหรับ

  1. แขกที่พักค้างคืน อัตรา 300 บาท
  2. บุคคลภายนอก อัตรา 400 บาท
 3. นวดน้ำมัน 60 นาที

  1. แขกที่พักค้างคืน อัตรา 600 บาท
  2. บุคคลภายนอก อัตรา 700 บาท
 4. นวดแผนไทยเพื่อความผ่อนคลาย 60 นาที

  1. แขกที่พักค้างคืน อัตรา 400 บาท
  2. บุคคลภายนอก อัตรา 500 บาท

TUNE UP IMMUNE

Amaravati Wellness Center is the natural source of internal energy through Vatu Vidya. A place to inhale and exhale the purity of nature while staying and performing any retreats. A habitat for mindfulness.

Amaravati Wellness Center has designed an exclusive holistic TUNE UP IMMUNE program for your well-being. A unique combination of Indian Ayurveda and Thai Traditional Treatment. Our programs are created by our therapist and nutritionist, with proven experience. The harmonizing flow of Therapies, Massage, Sound Healing, Fasting, Nutrition Meal, Meditation, Yoga and Natural Energy will revitalize and rejuvenate your body, mind and inner spirit.

Program 5 days / 4 nights with 25,000 Baht/person. For more detail of our program please contact us, we very appreciate to provide all information as you need.

 

“ขันนอตภูมิคุ้มกัน”

อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ เป็นสถานที่ของพลังธรรมชาติตามหลักวาสตูวิทยา เป็นสถานที่เพื่อการหายใจเข้าและหายใจออกด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ในขณะที่พำนักและฝึกการบำบัดต่าง ๆ และเป็นที่แห่งการเจริญสติ

อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ได้ออกแบบโปรแกรม “ขันนอตภูมิคุ้มกัน” แบบองค์รวม เพื่อให้ท่านได้มีความเป็นอยู่ดี โดยมีเอกลักษณ์ด้วยการประสานระหว่างอายุรเวทแบบอินเดีย และการบำบัดแผนไทย โดยโปรแกรมของเราได้รับการพัฒนาจากนักบำบัด และนักโภชนาการ ที่มากประสบการณ์ ด้วยความสอดคล้องของการบำบัด การนวด คลื่นเสียงบำบัด ฟาสต์ติ้ง อาหารคุณภาพ สมาธิ โยคะ และ พลังแห่งธรรมชาติ ที่จะช่วยฟื้นฟู และฟื้นคืนวัยให้แก่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

โปรแกรม 5 วัน / 4 คืน ด้วยค่าธรรมเนียม 25,000 บาท/ท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ตามที่ท่านต้องการ

INDIE FAIR

The green area in front of Amaravati Wellness Center (South) is a big green surrounded by forest, mountains and “Buddha Shala”, “Satsang Shala” and 2 Bamboo Huts located on. This area is suitable for relaxation during late afternoon till early at night. We created this area for public benefit for those who are interested in playing music, singing, selling, buying or exchanging goods or services without any charge from us. This fair begins on 2 May 2020 and will go on every first Saturday of the month during 4.00 p.m. to 8.30 p.m. In this fair you will experience varieties of goods and services with reasonable cost while relaxing with beautiful nature that is surrounded.

พื้นที่ด้านหน้าของอมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ (ด้านทิศใต้) เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยป่าไม้ ขุนเขา และเป็นที่ตั้งของ “พุทธศาลา” และ “สัทสังศาลา” พร้อมด้วยกระท่อมไม้ไผ่อีกสองหลัง เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงบ่ายถึงหัวค่ำ เราจึงได้รังสรรค์พื้นที่ส่วนนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผู้สนใจในการเล่นดนตรี ร้องเพลง หรือ การแลกเปลี่ยนสินค้า มาพบปะ และสังสรรค์กัน ในทุก ๆ วันเสาร์แรกของทุกเดือน ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น. โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้เข้ามาร่วม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ภายในแฟร์ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ที่หลากหลาย และสินค้าคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาว์ พร้อมกับการพักผ่อนกับธรรมชาติรอบกายที่งดงาม

PRIVATE YOGA

reduces perceived stress and anxiety, which in turn reduces the physical effects of stress on the body. By encouraging relaxation, yoga helps to lower the levels of the stress hormones such as cortisol. Related benefits include lowering blood pressure and heart rate, improving digestion and boosting the immune system.

At Amaravati Wellness Center, we have yoga instructors who have long experience in yoga teaching. The instructor will help from beginner, intermediate and advanced in a kindly way.

Please book in advance for a private yoga class at least 24 hours. This class fee is 1,500 Baht/hour with a maximum participant is 5 persons.

We have yoga mats and cushions for all without additional charge (FREE).

 

โยคะ

ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล และช่วยลดผลกระทบทางกายภายที่เกิดจากความเครียดทางกาย โยคะช่วยในการลดระดับฮอร์โมนความเครียด เช่น คอร์ติซอล และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ การลดความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ ปรับปรุงการย่อยอาหาร และเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

ที่อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์ เรามีครูฝึกที่เชียวชาญในการสอนโยคะ ครูฝึกจะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด ในแบบที่ง่ายต่อการฝึกฝน

โปรดจองชั้นเรียนโยคะส่วนบุคคลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมในการเรียนคือ 1,500 บาทต่อชั่วโมง และจำนวนผู้เรียนสูงสุดต่อครั้งคือ 5 ท่าน

เราให้บริการเสื่อโยคะ และหมอนรองนั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ฟรี)

Other Services

• For Guest (Stay overnight) | สำหรับแขกผู้เข้าพัก (พักค้างคืน)
• Free WIFI | สัญญาณวายฟายฟรี
• Free Saltwater Infinity Swimming Pool access | บริการสระว่ายน้ำอินฟินี้ตี้ระบบเกลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• Free facilities space access | ใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกฟรี
• Airport Transfer / Chiang Mai old town pick-up : รับส่งสนามบิน หรือ จากเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
▪ By car : 500 Bath/trip for 4 persons | ด้วยรถยนต์ : 500 บาท/เที่ยวสำหรับ 4 ท่าน
▪ By VAN : 1,000 Bath/trip for 9 persons | ด้วยรถตู้โดยสาร : 1,000 บาท/เที่ยวสำหรับ 9 ท่าน
▪ By Rod Dang : 1,000 Bath/trip for 10 persons | ด้วยรถแดง : 1,000 บาท/เที่ยวสำหรับ 10 ท่าน
• Motorcycle Rent 350 Baht/24 hours | บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ 350 Baht/24 ชั่วโมง
• Laundry 10 Baht/piece | ซักผ้า 10 บาท/ชิ้น

• For external persons | สำหรับบุคคลภายนอก
• Free WIFI | สัญญาณวายฟายฟรี
• Saltwater Infinity Swimming Pool access 100 Baht/person | สระว่ายน้ำอินฟินีตี้ระบบเกลือ 100 บาท/ท่าน
• Facility space access 200 Bath/hour | ใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกด้วยค่าบริการ 200 บาท/ชั่วโมง
• Airport Transfer / Chiang Mai old town pick-up : รับส่งสนามบิน หรือ จากเขตเมืองเก่าเชียงใหม่
▪ By car : 600 Bath/trip for 4 persons | ด้วยรถยนต์ : 600 บาท/เที่ยวสำหรับ 4 ท่าน
▪ By VAN : 1,500 Bath/trip for 9 persons | ด้วยรถตู้โดยสาร : 1,500 บาท/เที่ยวสำหรับ 9 ท่าน
▪ By Rod Dang : 1,500 Bath/trip for 10 persons | ด้วยรถแดง : 1,500 บาท/เที่ยวสำหรับ 10 ท่าน
• Motorcycle Rent 500 Baht/24 hours | บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ 500 Baht/24 ชั่วโมง
• Laundry 20 Baht/piece | ซักผ้า 20 บาท/ชิ้น